Rezultatele dezbaterilor Conferintei Nationale a Studentilor din Romania

În urma dezbaterilor ce au avut loc în cadrul CNSR, au fost puse în vedere, spre a li se găsi soluție și un mod de implementare, probleme legate de finanțarea la nivelul universităților, internationalizarea Universitatilor, pivotarea profesională precum și alte probleme pe care le întâmpină studenții în plan psihologic.
În rezumat, ideile care interesează despre problemele dezbătute, sunt următoarele :

 1. INTERNAȚIONALIZARE UNIVERSITĂȚILOR.
  Această primă direcție vizează două dimensiuni :
  ▪ pe de-o parte, gradul scăzut de studenți care participă la programul de mobilități Erasmus în vederea susținerea tezei de disertație
  ▪ pe de alta parte, nivelul de pregătire scăzut în raport cu standardele din afara țării.
  Prima dimensiune s-ar soluționa prin susținerea financiară a studentilor masteranzi și prin creșterea numărului de beneficiari ai acestui proiect. Iar, a doua dimensiune, s-ar rezolva prin constituirea de stagii de practică la nivel internațional pentru uniformizarea pregătirii participanților.
 2. FINANȚAREA este o altă problemă a importată la nivelul universităților și vieții studenților implicit. Și această problemă vizează mai multe dimensiuni precum :Venituri bugetare,
  Venituri extrabugetare, alte surse (venituri obținute din exteriorul universității: sponsorizări, proiecte etc.).
  Tot pe această temă a fost organizat și un workshop, participanților punându-li-se spre găsirea unor soluții doua exerciții: Idei care vizează finanțarea de bază și finanțarea suplimentară și idei care vizează finanțarea complementară.
  În cadrul acestora au fost soluționate probleme cu privire la cantinele studențești, modificarea calculului finanțării cantinelor făcându-se în funcție de materia primă folosită.
  Transparența împărțirii FSS-urilor și a F.A. Extra presupune formarea unui col de proiecte destinat asociaților studențești și/sau grupurilor de studenți alocat din aceste fonduri, fiind nevoie de elaborarea unei metodologii.
  Tot in aceasta direcție s-au mai pronunțat și alte echipe cu diverse soluții: adaptarea baremelor de decontare pentru serviciile de masă și cazare, introducerea unui nou coeficient în calculul finanțării cantinelor: număr de locuri x ½ x numărul de ore de funcționare al cantinei;suplimentarea subvenției de transport;
  asigurarea condiților optime de igienă în cămine, O mai bună organizare a modului de distribuire a finanțării pe FDI, FSS și F.A.Extra către universități.
 3. PIVOTAREA PROFESIONALĂ este cea de-a treia temă abordată în cadrul discuțiilor și presupune găsirea unor alternative la locurile de muncă ce se cunosc în general, fiind propuse astfel:
  DESIGNER VR, proiectarea unui design în parametrii vr, prin folosirea unor metode inovatoare (pregătirea cadrelor didactice, internship internațional, consultanță) sau  ▪SMART HOME DESIGNER SI INTELIGENTA ARTIFICILĂ  ce constă în transpunerea acțiunilor și activităților designerului interior în zona de smart house și inteligență artificială (introducerea unor materii din domeniul inteligenței artificiale, oferirea unei calificări ANAC)
 4. Un alt aspect, poate cel mai important, este legat de stările psihologice pe care le resimt studenții, fiind vizate mai multe dileme:
  STIMA DE SINE SCĂZUTĂ, care duce la modificări repetate ale stării de spirit (în acest sens, o soluție bună fiind implementarea unor chestionare despre starea lor de spirit, centralizate și transmise unui cabinet psihologic);
  OBOSEALĂ, LIPSA SOMNULUI, NIVELUL SCĂZUT DE ENRGIE (amenajarea unor săli de sport și promovarea unui stil de viață sănătos) ; ▪NEVOIA DE SOCIALIZARE ȘI APARTENENȚĂ LA GRUP (rezolvarea vine organizarea de activități prin care sa se urmărească integrarea) ;
  ABSENȚA SAU LIPSA CURSURILOR ONLINE ÎN SISTEMUL ROMÂNESC (stimularea profesorilor să creeze platforme de 3-learning și introducerea unui indicator de calitate ARACIS).