Scrisoarea studenților de ziua lor

Se împlinesc 80 de ani de când a fost adoptată Ziua Internațională a Studenților. 17 noiembrie este o zi care marchează evenimente dureroase din istoria mișcării studențești; însă evenimente care au rămas repere ale curajului și libertății în întreaga lume. Protestele studenților din 17 noiembrie 1989 de la Praga au reprezentat punctul de pornire al Revoluției de Catifea care a dat jos regimul comunist. Făcând o paralelă la vremurile noastre, îndemnăm studenții să participe la un manifest în această zi de 17 noiembrie 2021 – manifest care își propune să aducă sfârșitul unui regim al nepăsării cu privire la educație.

Așadar, stimate domnule Prim-ministru și Ministru, este clar faptul că, actualmente, învățământul românesc, și nu numai, a ajuns într-o situație de criză, o situație cu care nu ne-am confruntat și în care, cu siguranță, nu ne-am dorit să fim, indiferent de hibele pe care le are sistemul de învățământ, referindu-ne, aici, strict la cel din țara noastră.

Uniunea Națională a Studenților din România se află într-o continuă dezvoltare, iar, în această perioadă, desfășurăm activități de susținere a tinerilor, categorie din cadrul căreia fac parte și studenții. Dorim să evidențiem faptul că această categorie este supusă unor decizii luate de către aparatul administrativ, fără a fi consultată ori fără a se efectua o cercetare amănunțită, pentru a afla nevoile reale ale studenților.

Totuși, felicităm efortul depus de către Ministerul Educației, pe tot parcursul pandemiei, pentru ca sistemul de învățământ universitar să se mențină pe linia de plutire, chiar și în aceste vremuri, nu tocmai facile și favorabile pentru a desfășura o educație de calitate.

În acest context, în urma analizei pe care am realizat-o, am ajuns la concluzia că, pentru studenți, perioada studenției actuale este un punct vulnerabil, delicat și destul de greu de îndeplinit de aceștia, ținând cont de inactivitatea multor direcții ale parlamentului și ale unor structuri organizatorice de la nivelul universităților. Așadar, „de ziua noastră”, Ziua Internațională a Studentului, ne dorim să le oferim studenților și viitorilor studenți, un sistem de învățământ universitar de zece. Pe această cale, tragem un semnal de alarmă prin zece indicatori, chiar dacă aceștia ar fi mult mai mulți, în ceea ce privește sistemul de învățământ:

 1. Dezvoltarea învățământului superior impune personalizarea și asigurarea calității procesului educațional pentru toți studenții, sistemul fiind orientat pe nevoile beneficiarului, un sistem care își propune să ofere experiențe autentice și în egală măsură pentru toți studenții.

Problema identificată: la această oră avem un număr semnificativ de studenți care studiază în mediul online și nu au resurse digitale pentru îndeplinirea minimului de logistică pentru a avea un proces educațional corect și bazat pe așa-zisul proces „Bologna”;

 • Finanțarea educației trebuie să se facă în raport cu strategiile asumate, cu performanțele înregistrate și nevoile existente pe piața muncii. Totodată, finanțarea trebuie să asigure resursele de învățare și infrastructura adecvată pentru toți studenții.

Probleme identificate: anul acesta, pentru direcția educație am avut cel mai mic procent alocat din PIB, ceea ce a dus la foarte multe sincope, anomalii și neajunsuri în ceea ce privește calitatea învățământului, iar aici ne referim la:

 1. Subvenția cămin-cantină care este foarte mică pentru costurile de întreținere a studenților în căminele universităților;
  1. Înghețarea plafonului minim de bursă indiferent de formă, lucru ce este în contradictoriu cu recomandările CNFIS
  1.     Subfinanțarea sectorului de cercetare;
  1. Subfinanțarea sectorului de internaționalizare, universitățile neavând posibilitatea să suplimenteze bursa de mobilitate ERASMUS
  1. Trebuie să se asigure echitatea în sistemul de învățământ superior! Astfel, aici facem referire la tot ceea ce ține de accesul, participarea și finalizarea procesului educațional, dorindu-se reducerea pierderilor, a absenteismului și a abandonului școlar. Pentru acestea, trebuie să existe o finanțare, exact așa cum este prevăzută în legea educației, pentru ca existența unui grad suficient de autonomie instituțională în gestionarea resurselor, bazată pe standarde minime de calitate, să fie posibilă;
  1.     Creșterea treptată a procentului din PIB;
  1.     Finanțare multianuală a universităților;
 2. Subdezvoltarea dimensiunii de internaționalizare. Programele de mobilitate reprezintă o componentă esențială atât pentru studenți, cât și pentru profesori și cercetători.

Nevoie identificată: Avem nevoie de mărirea fondurilor naționale și internaționale, alocate pentru cooperarea universitară și de cercetare, standardizarea și extinderea digitalizării procedurilor administrative instituționale și, în același timp, mărirea numărului de programe de studii cu predare într-o limbă străină;

 • Asigurarea unui proces educațional de calitate!

Nevoi identificate:

 1. O implicare a tuturor actorilor din educație în actualizarea permanentă  a sistemului de asigurare internă și externă a calității;
  1. Dezvoltarea ofertelor de cursuri opționale, ce va duce la creșterea competențelor transversale, competențe care sunt necesare pentru un tânăr student, în ceea ce privește angajarea lui pe piața muncii;
  1. O transparentizare a tuturor proceselor de luare a deciziilor în domeniul asigurării calității;
  1. Crearea de structuri, în cadrul organizării universităților, care să fie dedicate dezvoltării mediului socio-cultural și a comunității universitare;
 2. Creșterea calității persoanelor implicate în dezvoltarea sistemului de învățământ și implementarea politicilor de management al universităților și nu numai:

Nevoi identificate:

 1.     Crearea programelor de studii în managementul educațional și nu numai
  1. În parteneriat cu federațiile de la nivel național, este nevoie de dezvoltarea de instrumente suport, care duc la creșterea calității participanților și la susținerea managementului universitar
 2. Dezvoltarea unui sistem de învățământ universitar superior, care să contribuie la formarea cetățenilor activi în comunitate, cu valori atât naționale, cât și internaționale; un sistem care le oferă studenților șansa de a-și putea maximiza potențialul.

Nevoi identificate:

 1. Crearea unor pachete de sprijin pentru studenții cu risc crescut de abandon școlar
  1. Crearea programelor de formare și inițiere continuă a cadrelor didactice, pentru susținerea învățământului din mediul online
  1. Crearea unui mediu care poate implica studenții în centrele de învățare, pentru a putea oferi din experiența lor celor de anul I , aceasta fiind și o măsură de combatere a abandonului școlar
  1. Sprijinirea organizațiilor studențești prin simplificare birocrației și prin acordarea unor avansuri în ceea ce privește granturile de sprijin pentru studenți, în vederea dezvoltărilor activităților și proiectelor studențești;
 2. Dezvoltarea și implementarea unor programe pentru inițierea tinerilor și studenților, privind accesarea diferitelor fonduri structurale, prin diferite programe operaționale și maximizarea sectorului antreprenorial prin SAS-uri.
 3. Guvernanță profesionistă și transparență, descentralizare, autonomie și responsabilitate, prin implicarea studenților și cooptarea lor.
 4. Corelarea programelor de studii universitare cu cerințele angajatorilor. O parte din programele de studii sunt neatractive, iar curriculumul nefiind de actualitate, duce la o situație de criză, formată între angajator și student.
 5. Implementarea unui proiect comun între universități, operatori economici, agenții de stat și ONG – uri studențești, pentru crearea unor strategii, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, pentru a omogeniza nevoile fiecărui participant la clădirea unei societăți cu principii sănătoase, valori autentice și devotament pentru sistemul de învățământ universitar;

În așteptarea răspunsului dumneavoastră și în speranța unei bune colaborări între comunitățile și persoanele implicate în acest sector, vă mulțumim anticipat pentru atenția acordată și sperăm la o deschidere notabilă față de cele enumerate. Dorim să menționăm că vă stăm la dispoziție pentru a ne implica în mod direct.

La mulți ani, studentule, de ziua ta! Vivat. Crescat. Floreat!

Cu aleasă considerație,

Comunitatea Uniunii Naționale a Studenților din România