Legile educației. Între siguranța viitorului și incertitudine

După o lungă perioadă de așteptare și de amânări din partea Ministerului și aproximativ zece mii de amendamente, Ligia Deca, Ministrul Educației, a susținut în data de  27.02.2023, o conferința de presă cu privire la noile decizii legislative din cadrul Ministerului.  Este o perioadă de cumpănă, pentru că rata analfabetismului funcțional clasează sistemul educațional românesc pe prima poziție din UE, elevii încă merg la toaletele din curtea școlilor, rata de violență domestică din școli a crescut semnificativ, iar proiectul „România Educată” rămâne doar un vis frumos pentru educație.

Principalele subiecte pe care Ministrul Educației, Ligia Deca, le-a discutat  în cadrul conferinței au vizat soluții de combatere a ratei analfabetismului funcțional și a abandonului școlar, printre care implementarea programului de masă caldă și asigurarea transportului. 

În ceea ce privește schimbările din  Învățământul Preuniversitar, elevii vor beneficia de o mărire a burselor de merit, întrucât vor primi 450 de lei lunar în loc de 200 de lei, iar elevii care obțin medalii la sporturi olimpice organizate de Federații Naționale, vor primi de asemenea burse. Examenul de Evaluare Națională nu suferă modificări, însă liceele cu concurență sporită vor avea libertatea de a organiza un examen de admitere.

Decizii noi privesc și examenul de Bacalaureat, întrucât un nou sistem de evaluare va fi aprobat. Examenul va fi întocmit conform fiecărui profil, urmând ca în licee să fie introdus Bacul Tehnologic.

O nouă probă complementară va fi introdusă, în urma căreia cei de la profilul uman vor susține o probă la alegere între matematică și științe ale naturii, iar cei de la profilul real vor avea la alegere o probă la istorie, logică, filosofie, psihologie, urmând să fie notați cu un calificativ, admis/respins.

În cadrul Mediului Universitar, va fi introdus un program național de combatere al abandonului universitar, având un instrument concret de sesizare al studenților cu risc de abandon, formând o platformă unică de raportare pentru învățământul superior. Studenții cu rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională, cât și implicarea acestora în activități culturale, civice, sportive și de voluntariat vor beneficia din partea Ministerului de premii, burse, locuri în tabere studențești și multe altele. Altă schimbare prevăzută ar fi mandatele rectorilor. Acestea  vor fi limitate, durata fiind redusă la 5 ani cu o singură posibilitate de înnoire.

În ceea ce privește bursele sociale, cuantumul minim se propune anual de către CNFIS, și se adoptă prin ordin al Ministrului Educației și trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare. Bursele sociale se pot cumula cu alte tipuri de burse, conform criteriilor generale de acordare a burselor, stabilite prin ordin al Ministrului Educației.

Uniunea Națională a Studenților din România propune pentru noua Lege a Educației creșterea cuantumului de masă-cazare la un minim stabilit prin lege care să fie cu minim 50% mai mare decât este în momentul de față cu o creștere indexată în funcție de inflația la anul în curs. Pe lângă asta, am solicita crearea unor grupuri de lucru la nivelul Ministerului Educației pe diferite tematici ce țin de îmbunătățirea calității actului educațional în universități. Totodată,  nu suntem de acord cu substituirea Comisiei de Etică peste Comisia de Disciplină. Comisia de Etică are misiunea de a preveni și de a elimina faptele care pot contribui la lipsa unei conduite etice în interiorul unei organizații oficiale, fiind una de natură subiectivă, pe când, Comisia de Disciplină este una obiectivă ce prevede sancțiuni clare.

Membrii Comisiilor Consultative vor fi numiți prin ordin de Ministru al Educației, aceștia în prealabil ocupând funcția de cadru didactic, cel puțin gradul de conferențiar universitar obținut în România sau echivalat obținut în străinătate. Pe lângă aceștia, mai pot fi numiți membrii Academiei Române și ai altor instituții de cultură. CNATDCU și CNEME au în componență și câte un reprezentant al studenților, cu drept de vot. În CNFIS, CNSPIS și CNBU reprezentantul studenților are statut de observator. Reprezentanții studenților sunt nominalizați de Federațiile Naționale studențești. Criteriile de selecție și numire a membrilor Comisiilor Naționale vizează competența, disponibilitatea asumată de a activa în comisii și absența sancțiunilor privind încălcarea normelor de etică și deontologie universitară. Aceste sancțiuni ar trebui formulate într-un mod mult mai clar.

Nici profesorii nu au fost uitați. Salarizarea acestora se va face progresiv, având la baza salariul mediu brut pe economie. Profesorilor cărora le sunt sesizate acte de violență împotriva elevilor nu le vor fi restricționate salariile până când o instanță judecătorească va da un verdict final, însă activitatea lor la clasă va fi încheiată. Personalul didactic titular are dreptul de a promova în cariera didactică pe bază de examen în limita posturilor didactice aprobate, anual, în acest scop de consiliul de administrație.

Autori

+ posts