UNIVERSITĂȚI DIN ROMÂNIA

ALBA IULIA

DE STAT

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

Adresă: Strada Gabriel Bethlen Nr.5 Tel: Telefon: +40-0258-806130,+40-0258-806273 E-mail: cond@uab.ro

ARAD

DE STAT

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

Adresă: B-dul Revoluţiei, nr. 77 Telefon: 0257.280.702 Email: rectorat@ uav. ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD

Adresă: B-dul Revoluției nr. 94 Telefon: 0257.280.260 E-mail: rectorat@uvvg.ro

BACĂU

DE STAT

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Adresă: Calea Mărăşeşti, nr. 157 Telefon: 0234.542.411 E-mail: rector@ub.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU

Adresă: Str. Pictor Aman 96 Telefon: 0234.562.600 E-mail: rectorat@ugb.ro

BUCUREȘTI

DE STAT

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Adresa poştală: Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Bucureşti Telefon: 0214.029.100

DE STAT

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124 Telefon: 0212.421.208 Email: secretariat@utcb.ro

DE STAT

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU" DIN BUCUREŞTI

Str. Academiei nr. 18-20 Telefon: 0213.077.112 rectorat.uauim@gmail.com

DE STAT

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

Bd. Mărăşti nr. 59, Sector 1 Telefon: 0213.182.564 Email: post@info.usamv.ro

DE STAT

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Adresă: Șoseaua Panduri, nr. 90, Sector 5 Telefon: +4021-305.97.30 Email: office@g.unibuc.ro

DE STAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI

Adresa: Str. Dionisie Lupu nr. 37, Sector 2 Telefon: 0213.180.719 E-mail: rectorat@umfcd.ro

DE STAT

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Adresă: Caderea Bastiliei nr 2-10, sala 0217, Sector 1 Telefon: 0213.191.900 int 645, 129 Email: comunicare@ase.ro

DE STAT

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI

Adresă: Str. Ştirbei Vodă. nr.33, Sector 1, 010102 Bucureşti ROMÂNIA Telefon: 0213.142.610

DE STAT

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

Adresă: Str. G-ral Constantin Budisteanu 19 010773 Bucuresti Adresă: Calea Griviței 28, 010702 București Telefon: 0213.125.429 E-mail: rectorat@unarte.org

DE STAT

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I.L.CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI

Adresa: Strada Matei Voievod 75-77 Telefon: 0212.527.457 E-mail: rector@unatc.ro

DE STAT

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI

Adresă: Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6, Telefon: 0213.164.107 E-mail: rector@unefs.ro, secretariat@unefs.ro

DE STAT

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI

Adresă: Bd. Expoziţiei, Nr. 30 A, Sector 1 Telefon: 0372.249.771 E-mail: rectorat@snspa.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI

Adresă: Splaiul Unirii nr. 176, sector 4 Telefon: 0213.307.900

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI

Adresă: Calea Văcăreşti nr.187 Telefon: 0213.161.646

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREŞTI

Adresă: Calea Vacaresti, Nr. 185 Telefon: 0213.309.032 E-mail: office@univnt.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI

Adresă: Bd. Expozitiei, Nr.1B Telefon: 0372.120.142 E-mail: comunicare@rau.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA „HYPERION" DIN BUCUREŞTI

Adresă: Calea Călăraşilor 169, Sector 3 Telefon: 0213.274.464 E-mail: secretariat@hyperion.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI

Adresă: Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3 Telefon: 0214.551.000 E-mail: info@spiruharet.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA BIOTERRA DIN BUCUREŞTI

Adresă: Str. Garlei nr. 81, sector 1

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

Adresă: Bd.Vasile Milea nr.1G Telefon: 0213.167.932 E-mail: contact@ueb.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA ATHENAEUM DIN BUCUREŞTI

Adresă: Str. Giuseppe Garibaldi nr.2A, sector 2 Telefon: 0212.305.738 E-mail: secretariat@univath.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA ARTIFEX DIN BUCUREŞTI

Adresă: Strada Economu Cezărescu nr. 47, sector 6 Telefon: 0213.166.167 E-mail: universitate@artifex.org.ro

PRIVATĂ

INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI

Adresă: Str. Berzei, nr.29, sect.1 Telefon: 0213.159.108 E-mail: secretariat@itb.ro

PRIVATĂ

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI

Adresă: B-dul Uverturii, Nr. 210-220 Sector 6 Telefon: 0214.341.623 E-mail: secretariat@itpbucuresti.ro

PRIVATĂ

INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN BUCUREŞTI

Adresă: Calea Grivitei nr. 6-10, sector 1 Telefon: 0213.196.440 E-mail: emba@asebuss.ro

MILITARĂ

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREŞTI

Adresă: Bulevardul George Coşbuc nr. 39-49, Sector 5 Telefon: 0213.354.665 E-mail: relatii.publice@mta.ro

MILITARĂ

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I" DIN BUCUREŞTI

Adresă: Sos. Panduri nr. 68-72, sector 5 Telefon: 0213.194.880 E-mail: public@unap.ro

MILITARĂ

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREŞTI

Adresă: Şoseaua Odăi nr. 20, sector 1 E-mail: ani@sri.ro

MILITARĂ

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREŞTI

Adresă: Aleea Privighetorilor, Nr. 1-3, Sector 1 Telefon: 0213.175.523

BRAȘOV

DE STAT

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Adresă: B-dul Eroilor nr. 29 Telefon: 0268.413.000 E-mail: rectorat@unitbv.ro

PRIVATĂ

ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ" DIN BRAŞOV

Adresă: Strada Mihai Viteazul, nr. 160 Telefon: 0268.423.421 E-mail: secretariat@afahc.ro

CLUJ - NAPOCA

DE STAT

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Adresă: Strada Memorandumului 28 Telefon: 0264.401.200 E-mail: contact@utcluj.ro

bucurești

DE STAT

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Adresă: Calea Mănăştur 3-5 Telefon: 0264.596.384 E-mail: contact@usamvcluj.ro

DE STAT

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1 Telefon: 0264.405.300 E-mail: contact@ubbcluj.ro

DE STAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA

Adresă: Str. Victor Babeş Nr. 8 Telefon: 0264.597.256 E-mail: contact@umfcluj.ro

DE STAT

ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA

Adresă: Strada Ion I. C. Brătianu 12 Telefon: 0264.591.241 E-mail: amgd@amgd.ro

DE STAT

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

Adresă: Piaţa Unirii nr. 31 Telefon: 0264.591.577 E-mail: secretarsef@uad.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA „BOGDAN VODĂ" DIN CLUJ-NAPOCA

Adresă: Str.Grigore Alexandrescu Nr.26A Telefon: 0264.598.787 E-mail: ubv@ubv.ro

PRIVATĂ

INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA

Adresă: Piața Avram Iancu 13 Telefon: 0264.591.368 E-mail: secretariat @ proteo.cj.edu.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA SAPIENTIA DIN CLUJ-NAPOCA

Adresă: Str. Matei Corvin nr. 4 Telefon: 0264.439.266 E-mail: office@sapientia.ro

CONSTANȚA

DE STAT

UNIVERSITATEA „OVIDIUS" DIN CONSTANŢA

Adresă: Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1 Telefon: 0241.606.467 E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro

DE STAT

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

Adresă: Str. Mircea cel Bătrîn, Nr. 104 Telefon: 0241.664.740

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA” DIN CONSTANŢA

Adresă: Bd. Alexandru Lăpuşneanu 13 Telefon: 0241.662.520 E-mail: contact@andreisaguna.ro

MILITARĂ

ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA

Adresă: Str. Fulgerului, nr. 1 Telefon: 0241.626.200 E-mail: contactanmb.ro

CRAIOVA

DE STAT

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Adresă: Str. A. I. Cuza nr.13 Telefon: 0 251 414 398 E-mail: rectorat@central.ucv.ro

DE STAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

Adresă: Str. Petru Rareş nr. 2 Telefon: 0351 443 561 E-mail: rectoratumfcv.ro

GALAȚI

DE STAT

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

Adresă: Strada Domnească nr. 47 Telefon: 0336.130.108 E-mail: rectorat@ugal.ro

PRIVATE

UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAŢI

Adresă: B-dul Galati nr. 3 Telefon: 0372.361.251 E-mail: rectorat@univ-danubius.ro

IAȘI

DE STAT

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Adresă: Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 65 Telefon: 0232.278.683

DE STAT

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI

Adresă: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3 Telefon: 0232 407.407 E-mail: rectorat@uaiasi.ro

DE STAT

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI

Adresă: Bulevardul Carol I, Nr.11 Telefon: 0232.201.000 E-mail: contact@uaic.ro

DE STAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE T. POPA” DIN IAŞI

Adresă: Strada Universității 16 Telefon: 0232.301.603 E-mail: rectorat@umfiasi.ro

DE STAT

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAŞI

Adresă: Str. Cuza Vodă nr.29 (Casa Balş) Telefon: 0232.212.549 E-mail: rectorat@arteiasi.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA APOLLONIA DIN IAŞI

Adresă: Str. Pacurari nr.11 Telefon: 0232.210.310 E-mail: secretariat@univapollonia.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI

Adresă: Strada Bălușescu 2 Telefon: 0232.210.474

LUGOJ

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA EUROPEANĂ „DRĂGAN” DIN LUGOJ

Adresă: Strada Ion Huniade, Nr. 2 Telefon: 0256.359.198 E-mail: ued@deu.ro

ORADEA

DE STAT

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Adresă: Str. Universităţii nr. 1 Telefon: 0259.432.830 E-mail: rectorat@uoradea.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA AGORA DIN ORADEA

Adresă: Piaţa Tineretului, nr. 8 Telefon: 0259.427.398 E-mail: secretariat@univagora.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA „EMANUEL" DIN ORADEA

Adresă: Str. Nufărului nr. 87 Telefon: 0259.426.692 E-mail: contact@emanuel.ro

PRIVATĂ

. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „PARTIUM" DIN ORADEA

Adresă: Str. Primăriei nr. 36 Telefon: 0259.418.244 E-mail: partium@partium.ro

PETROȘANI

DE STAT

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

Adresă: Strada Universității, nr. 20 Telefon: 0254.542.580

PITEȘTI

DE STAT

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Adresă: Str. Targul din Vale, nr.1 Telefon: 0348.453.102 E-mail: rectorat@upit.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEŞTI

Adresă: Calea Bascovului nr. 2A Telefon: 0248.212.627 E-mail: secretariat.rector@univcb.ro

PLOIEȘTI

DE STAT

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI

Adresă: B-dul Bucureşti, nr. 39 Telefon: 0244.573.171 E-mail: rectorat@upg-ploiesti.ro

REȘIȚA

DE STAT

UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” DIN REŞIŢA

Adresă: Piaţa Traian Vuia, Nr. 1 – 4 Telefon: 0374.810.705 E-mail: rector@uem.ro

SIBIU

DE STAT

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

Adresă: Bd-ul. Victoriei, Nr.10 Telefon: 0269.216.062 E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA „ROMÂNO-GERMANĂ" DIN SIBIU

Adresă: Piața Aurel Vlaicu Nr. 11-12 Telefon: 0269.233.568 E-mail: office@roger-univ.ro

MILITARĂ

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU

Adresă: Str. Revolutiei nr. 3-5 Telefon: 0269.432.990 E-mail: office@armyacademy.ro

SUCEAVA

DE STAT

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

Adresă: Str. Universitatii 13 Telefon: 0230.216.147 E-mail: rectorat@usv.ro

TÂRGOVIȘTE

DE STAT

UNIVERSITATEA „VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE

Adresă: Str. Aleea Sinaia, nr. 13 Telefon: 0245.206.101 E-mail: rectorat@valahia.ro

TÂRGU JIU

DE STAT

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU

Adresă: Republicii nr. 1 Telefon: 0253.218.222 E-mail: univ@utgjiu.ro

TÂRGU MUREȘ

DE STAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ

Adresă: Strada Gheorghe Marinescu 38 Telefon: 0265.215.551 E-mail: rectorat@umfst.ro

DE STAT

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ

Adresă: Str. Köteles Sámuel nr. 6 Telefon: 0265.266.281 E-mail: uat@uat.ro

PRIVATĂ

UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREŞ

Adresă: Strada Bodoni Sándor 3-5 Telefon: 0365.401.125 E-mail: universitate@cantemir.ro

TIMIȘOARA

DE STAT

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA

Adresă: Piaţa Victoriei Nr. 2 E-mail: rector@upt.ro

DE STAT

DE STAT

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Adresă: Blvd. V. Parvan 4 Telefon: 0256.592.111 E-mail: secretariat@e-uvt.ro

DE STAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ" DIN TIMIŞOARA

Adresă: P-ţa Eftimie Murgu nr. 2 Telefon: 0256.204.400 E-mail: rectorat@umft.ro

Scroll Up