REPREZENTANȚII STUDENȚILOR PREZENȚI LA CONSILIUL NAȚIONAL AL RECTORILOR

În perioada 9-10 Aprilie 2022, Studenții Români în Alianță (SRA), alianță constituită din Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR), Uniunea Studenților din România (USR), Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR) și Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS), a participat la lucrările Consiliului Național al Rectorilor (CNR), găzduite de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Consiliul Național al Rectorilor (CNR) este un organ consultativ al Ministerului Educației, public, autonom și neguvernamental, care reunește rectorii instituțiilor de învățământ superior din România. CNR reprezintă universitățile din țară la cel mai înalt nivel în raport cu autoritățile statului, fiind principalul factor de promovare a intereselor universităților și având atribuții în sensul îmbunătățirii cadrului legislativ și al intensificării gradului de cooperare între actorii din sistemul educațional superior.

Această ediție a marcat concretizarea parteneriatului pentru educație în scopul dezvoltării unei colaborări multilaterale între studenți, ca beneficiari direcți ai actului educațional, și structurile de conducere a universităților din România. Reprezentanții studenților au expus actualele probleme din sfera universitară și, în același timp, au trasat câteva linii directoare pentru următoarea perioadă, în calitate de invitați permanenți ai CNR. În acest sens, au reiterat necesitatea includerii tuturor organizațiilor studențești naționale în consultările ce privesc teme de interes pentru comunitatea academică.

SRA salută decizia CNR de a susține proiectul inițiat de Ministerul Educației pentru a crea o Lege a Învățământului Superior. Viitoarea Lege a Educației Naționale va viza prioritățile și propunerile de eficientizare și îmbunătățire a sistemului educațional, reflectate  din  proiectul pilon „România Educată”. 

În contextul unei noi Legi a Învățământului Superior, reprezentanții studenților au avertizat cu privire la necesitatea creării unui sistem educațional performant, prin stimularea investițiilor în acest domeniu, internaționalizarea ofertei educaționale naționale și atragerea capitalului uman de peste hotare în proiectele de cercetare academică, precum și dezvoltarea unui proces bilateral de feedback între studenți și universități.

Un subiect de mare interes pentru comunitatea studențească este reprezentat de angajamentul Ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, și al Președintelui Interimar CNR, Prof. Univ. Dr. Ing. Dan Cașcaval, de a crește semnificativ cuantumul burselor sociale studențești și a celor de merit și performanță, în scopul încurajării participării studenților la activitățile didactice. Reprezentanții federațiilor membre SRA au susținut ferm implementarea acestei măsuri, ce a constituit una dintre solicitările constante ale tinerilor. 

Studenții Români în Alianță au întărit rolul pe care proiectele întreprinse de asociațiile de studenți îl au în dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și au amintit că este imperativă susținerea și facilitarea inițiativelor de acest tip de către autorități, dar și la nivel local, de către forurile decizionale, în contextul celebrării Anului European al Tineretului.

”Unele dintre cele mai importante teme aduse în discuție de către Uniunea Națională a Studenților din România sunt: importanța învățământului în format fizic, scăderea calității procesului didactic din cauza orelor online, dar și scăderea drastică a voluntariatului în România.

Putem spune sigur faptul că interesul studenților în ceea ce privește voluntariatul este într-o continuă scădere deoarece activitatea organizațiilor s-a redus drastic din cauza perioadei pandemice. În acest moment abilitățile unui student sunt dobândite mai ales prin comunicare, voluntariat, dar și alte activități extrașcolare” spune Zamfir Ciprian, președintele UNSR.

Având în vedere contextul în care ne aflăm, reprezentanții SRA au adus mulțumiri universităților pentru spiritul de inițiativă și demersurile realizate în vederea ajutării refugiaților ucraineni și au oferit asigurarea că vor rămâne îndeaproape implicați în acest amplu efort umanitar. 

Angajamentul reprezentanților federațiilor este de a rămâne în continuare un partener implicat și deschis către dialog, în vederea construirii unui sistem educațional performant și asigurării unei oferte academice recunoscute de întreaga comunitate internațională.

Autori

Director Departament PR | + posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *